Home
Български (България)English (United Kingdom)

Информация

19.08.2011

Диабетът вече не е диагноза за цял живот. Учени от Канада успяха да излекуват 7 доброволци в научен експеримент с трансплантация на стволови клетки.

Година след присаждането диабетиците вече нямат нужда от инсулин. В момента още 10 водещи научни центрове прилагат новата технологи, наречена Едмонтон протокол. При опитите по този протокол учените изглежда са намерили оптималната комбинация от количество стволови клетки и имуносупресори. Водещи диабетолози в света са убедени, че в бъдеще ще стане възможно пълно излекуване на болестта със стволови клетки.

Екипът, който осъществи Едмонтон протокола в Канада, доказа, че трансплантирането на по-голям брой клетки и с подходяща, по-различна имуносупресивна терапия води до много по-добри резултати. Седем от седем пациента, получили иновативното лечение, вече не се нуждаят от лечение с инсулин и тяхната кръвна захар е нормална една година след процедурата.

източник: в. 24 часа


През Ноември 2010, в Марсилия - Франция, се проведе ежегоден световен конгрес - World cord blood congress. Представител на Банка за стволови клетки при СБАЛ "Свети Лазар" - д-р Гърчева, беше участник в конгреса.

На срещата на най-известните изследователи в света по темата за клиничното приложение на стволови клетки от кръв на пъпна връв се обсъждаха проблеми и насоки на развитие, бъдещи сфери на приложение и постигнати резултати при лечение със стволови клетки както в областта на регенеративната медицина, така и при други заболявания.

Форумът е събирателен за специалисти със специфични интереси в област, която се счита за иновационна в световната медицина.

Сред интересните дискусиисе очертаха няколко нови и обещаващи като тенденции области на приложение.

Екип от френски специалисти показа резултати от приложението на стволови клетки в областта на регенеративната терапия - при изгаряния.

"Изгарянията, както е известно, са поражения, маркирани от локални възпалителни изменения и некроза, които могат да засегнат и дълбоки подкожни структури. Днешните тенденции при лечението включват хирургически ексцизии, епидермални автоложни трансплантации с несигурен позитивен ефект."

Групата изследователи проучва ефекта от локалната апликация на мезенхимни стволови клетки в комбинация с хирургична намеса и автоложна епидермална трансплантация. Мезенхимните стволови клетки са получени от костен мозък, тествани са по правилата на добрата лабораторна практика и след установена липса на хромозомни нарушения са приложени. Очаквания ефект се обяснява с продуцираните от тях цитокини и растежни фактори, които имат решаваща роля при възстановителните процеси - ограничават локалното възпаление и стимулират процесите на реално трансплантиране.

Друг интересен фрагмент е изследване на екип изследователи от Лондон - Англия върху потенциалните възможности на стволовите клетки от кръв на пъпна връв за имунотерапия.

Повлияването на имунната система се отразява върху заболеваемостта и смъртността при заболявания с дефицитен или нарушен адаптивен имунитет. Проучванията обхващат и злокачествени заболявания, неподлежащи на друг тип терапия - радио- или химиотерапия. Интервенцията със стволови клетки цели да модулира имунната реактивност .

Design Maria Petrova | Development - Neonett