Home
Български (България)English (United Kingdom)

Лаборатория и криобанка

Главните проби, които съдържат стволови клеткиГлавните проби, които съдържат стволови клетки
Проби, които се замразяват отделно от главния сак, за да може да се изследват за HLA типизацияПроби, които се замразяват отделно от главния сак, за да може да се изследват за HLA типизация
Микроскоп за обработка на материалаМикроскоп за обработка на материала
Центрoфугиране на пробатаЦентрoфугиране на пробата
Бутилка с течен азотБутилка с течен азот
Проба след центрофугиранеПроба след центрофугиране
Обработка на материалаОбработка на материала
Обработка на материала на ламинарен боксОбработка на материала на ламинарен бокс
Програмно замразяванеПрограмно замразяване

Цялата апаратурата в лабораторията и банката на “Св. Лазар” е на американската компания THERMO Scientific, която е най-големият и авторитетен производител в бранша. Всички проби се съхраняват в криоконтейнери с течен азот при постоянна температура от -196°С, гарантирана със сигнални алармени системи на 3 нива.

“Св. Лазар” разполага и с аварийна система за собствено електрическо захранване. Въпреки че не e необходим за самото криосъхранение, почти всички контролни, аварийни и оперативни системи работят на ток и липсата на подобен “резервен вариант” би поставила под сериозно съмнение отговорността и сигурността при дълготрайно съхранение.

Design Maria Petrova | Development - Neonett